۱۳۸۹ خرداد ۱۰, دوشنبه

تاکتیک جنگ روانی دولت کودتا بر علیه جنبش سبز - قسمت چهارم : تکنیک آنتی هوپ

آنتی هوپ چیست؟ آنتی هوپ در کلمه به معنی ضد امید می باشد. واقعیت این است که جنبش سبز صدمات بسیار شدیدی را بر پیکر دولت کودتا وارد کرده است و احتمال اینکه این کودتا بتواند با عواقب خارجی وداخلی این مسئله مدت زیادی دوام بیاورد بسیار ضعیف است . مشروعیت داخلی آقای خامنه ای که بسیار برایش مهم بوده شدیدا دچار مشکل شده است . داخل نظام 95% افراد می دانند که در انتخابات تقلب شده و آن وجهه داخلی آقای خامنه ای و پسرش را کاملا بین خودشان از بین برده است . داخل سپاه ریزشهای عقیدتی بسیار زیادی انجام شده ، وضعیت اقتصادی کاملا به هم ریخته و در حیطه بین اللملی اندک آبروی که خاتمی کسب کرده بود کاملا نابود شده است. ولی یک راه می تواند حکومت کودتا را چند صباحی بیشتر زنده نگه دارد و این تکنیک آنتی هوپ است. این مربوط فقط به محیط سایبر نمی شود و در حال پیاده سازی آن در همه جا هستند . توجه من وقتی به این موضوع جلب شد که متوجه شدم یک کاربر خاص تاکید بسیار زیادی بر اسپم " شکست خوردن جنبش سبز و غیر ممکن بودن 22 خرداد دارد" . این فرد با ظاهر کاملا جدیدا شدیدا دمکرات یادش رفته که مدتها پیش نوشته های بسیاری در طرفداری از احمدی نژاد داشته است و ناگهان دمکرات شده است! . چرا چنین کاربری و بسیاری دیگر سعی در القاء شکست جنبش دارند؟ به این می گویند تکنیک آنتی هوپ . این تکنیک را شما جدیدا درتاکسی ها هم توسط عوامل رژیم می شنوید:
- آقا هیچی نمیشه ! مگه 30 سال طوری شد که حالا بشه؟!
- این موسوی و خاتمی و کروبی دستشون با اینها تو یک کاسه هست. اینها هم میخوان خون مردم را بخورن!
- نه آقا اینها اینقدر قدرت دارن ! عمرا اگر اینها جایی برن! اینها تازه اومدن!
- میزنن میکشن مردم را!اسلحه دارن! مگه میشه اینها چیزیشون بشه!

اینها نوعی از ایجاد آنتی هوپ در میان مردم است. بی دلیل نیست که رئیس جمهور موسوی جنبش را راه سبز امید نامید. تا وقتی امید هست دولت کودتا رفتنی است . این قانون هوپ و آنتی هوپ است.