۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۶, یکشنبه

با بیانیه اخیرمهندس موسوی خودش را به طور کامل به خطر انداخته است.از این پس تحت فشار گذاشتن او برای حرکت تند تنها باعث از دست رفتن رهبران جنبش می شود.

با بیانیه اخیرمهندس موسوی خودش را به طور کامل به خطر انداخته است.از این پس تحت فشار گذاشتن او برای حرکت تند تنها باعث از دست رفتن رهبران جنبش می شود.

قبل از بیانیه مهندس موسوی در مورد اعدامها (لینک) پیش بینی کرده بودم که کل این اعدامها نه کردستان بلکه جنبش سبز و رهبرانش را هدف گرفته است .

متاسفانه قسمت دوم این سناریو با نامه 175 نفر از نمایندگان غیرمنتخب مجلس در حال شکل گیری است. مهندس موسوی تمام مشی و خط سیاسی اش را یک بار در مقابل اعدام 2 نفر دیگر و یک بار هم الان با موضوع گیری به موقع به همه ملت ثابت کرد.

او که در یک حلقه حفاظتی و عملا تحت نظر شدید سپاه است ، مشاورانش همه در زندان هستند در تنهایی محاصره خود دنباله روی ملت بوده است با صدور بیانیه شجاعانه اخیر برای حفظ اتحاد جنبش سبز خود را به طور کامل به خطر انداخته است . چیزی که حکومت شدیدا احتیاج دارد.

حکومت هرگز نتوانست خود با فشار بر موسوی اقدام به تغییر کوچیکترین موضع گیری وی بکند . ولی حکومت دید که می تواند از طریق تحریک ملت ایران ، به راحتی خواستار تند شدن مواضع ، صدور بیانیه توسط مهندس موسوی شود . آنها تصمیم به استفاده از این نقطه برای هدف گیری موسوی دارند.

کاملا می توان متوجه شد که ممکن است حکومت دست به اقدامات جدید دیگری برای تحریک جنبش سبز برای فشار بیشتر بر مهندس موسوی بزند و قسمت سوم سناریو یعنی دستگیری مهندس موسوی و سرکوب جنبش سبز را آغاز کند .

مهندس موسوی تمام نظرات ما را در بالاترین می خواند ، وبلاگهای ما را می بیند . دفعه بعد که نیاز به مهندس موسوی داشتیم بهتر است پیشنهاد به او بدهیم تا اینکه فشار روانی زیادی را به او وارد کنیم تا عکس العمل نشان دهد .شرایط او را درک کنیم. او نشان داده است که مرد عمل است . بگذاریم ابتکار عمل در دستان توانای او باشد ، نه در دستان حکومت کودتا