۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۵, شنبه

رئیس جمهور موسوی از 22 خرداد 88 تا حالا شرافتمندانه پشت ملت ایستادی! حالا ما پشت تو می ایستیم میرحسین!

رئیس جمهور موسوی ! با تمام وجود و تا آخرین لحظه جانمان از تو که بر سر آرمانهای ملت ایستادی حمایت خواهیم کرد!
میرحسین خواهرزاده عزیزش را به این جنبش تقدیم کرد . میرحسین آینده خانواده اش و خودش و زندگی اش را به خطر انداخت و به گوشه عافیت نخزید! میرحسین مردانه ایستاد و بر سر قولش ماند . حالا نوبت ماست!