۱۳۸۹ خرداد ۱۰, دوشنبه

مراقب ضد خبر دولت کودتا در واکنش به اعلام مسیر 22 خرداد توسط رئیس جمهور موسوی باشید.

قبلا ضد خبر را تعریف کردم .اینجا را نگاه کنید. ضد خبر ، عمل یا خبری است که دولت کودتا بلافاصله بعد از اخبار بسیار مهم جنبش سبز انجام می دهد یا پخش می کند . حالا باید ظرف ساعات آینده منتظر ضد خبر دولت کودتا در این زمینه باشیم .
هشیار باشیم.