۱۳۸۹ خرداد ۱۰, دوشنبه

رئیس جمهور موسوی و کروبی عزیز! 22 خرداد میدان امام حسین به آزادی روسفیدتان خواهیم کرد!

رئیس جمهور موسوی عزیز ، شیخ شجاع دلاور ، به موقع به فریاد جنبش رسیدید! 22 خرداد با شما هستیم ، تمام این مردم رنج دیده و آزادیخواه با شما خواهند بود تا صبح زیبای آزادی را با یکدیگر تجربه کنیم.