۱۳۸۹ خرداد ۴, سه‌شنبه

افشای عملیات رسانه ای - روانی دولت کودتا بر علیه جنبش سبز - بخش اول : ضد خبر 12 ساعته

ضد خبر چیست؟
ضد خبر روشی است که دولت کودتا برای مبارزه با اخبار بسیار مهم جنبش سبز در 1 سال اخیر توسط مشاوران روسی ایجاد کرده است . معنی ساده آن این است که وقتی یک خبر بسیار مهم از جنبش سبز پخش می شود دولت کودتا فورا اقدام به پخش خبر یا ایجاد خبر ظاهرا مهمی می کند که تمام توجهات جنبش از خبر اصلی منحرف و به سوی خبر ساخته شده منعطف شود. چند نمونه ساده را در ذیل می گوییم :
1 - پخش خبر دستگیری ریگی 12 ساعت پس از پخش فیلم حمله به کوی دانشگاه . بسیاری معتقدند ریگی مدتها قبل دستگیر شده بود و دولت کودتا این خبر را مخفی کرد تا در زمان مناسب اقدام به پخش آن کند و با اینکار تمام توجهات را از فیلم فاجعه بار کوی دانشگاه منحرف کرد .
2 - پخش خبر دستگیری محافظ موسوی 12 ساعت پس از نوشیدن جام زهر هسته ای. این بار هم دولت کودتا مورد حمله شدید قشرهای مختلف مردم و بدنه جنبش سبز بابت قبول کردن ذلت بار جام زهر هسته ای قرار گرفت و فورا با دستگیری محافظ موسوی حمله های خطرناک را از سر خود دفع و توجه مردم را به سوی دیگری جلب کرد.
3 - پخش خبر اعدام عبدالحمید ریگی 12 ساعت پس از بیانیه مشترک موسوی و کروبی . این بار هم با اعدام عبدالحمید ریگی توانست قسمت بزرگی از توجه رسانه ای جنبش سبز را از بیانیه موسوی و کروبی برای شرکت در راهپیمایی 22 خرداد منحرف کند گرچه در این مورد آخر چندان موفق نبوده است.

به زودی در مورد راهکار مبارزه با ضد خبر به بحث خواهیم پرداخت.