۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

موسوی با بیانیه محکم اش تودهنی سختی به دولت کودتا زد.

این بیانیه را هر چه می خوانم سیر نمی شوم . همانطوری است که دقیقا باید می بود . با این بیانه موسوی چندین کار را همزمان انجام داد:
1 - یاد آوری جنایات انجام شده در کهریزک ، عاشورا ، خرداد ماه که بدون رسیدگی معطل شد.
2 - یاد آوری فساد مالی دولت کودتا
3 - یادآوری عدل علوی به طرفداران مذهبی دولت کودتا برای ریزش بیشتر این نیروها با نشان دادن واقعیات
4 - نشان داد که چقدر به مردم و خواستهای آنها علاقه مند است .
5 - یادآوری بازیچه بودن قوه قضائیه در دستان زورمداران

موسوی یک بار دیگر نشان داد که از یک همراه جنبش سبز در حال تبدیل به یک رهبر(یا مدیر)لایق برای این جنبش است.
خدایش حفظش کند.