۱۳۸۹ خرداد ۱۱, سه‌شنبه

پاتک اتیکال در جنگ روانی بر روی کودتاچیان : "رئیس جمهور" قبل از نام موسوی

همانطور که در سری مقالات گذشته در مورد نواع جنگ روانی ، آنتی هوپ و تکنیک تونل وحشت صحبت کردیم دوستان زیادی در مورد پاتک این جنگهای روانی از من سوال کرده بودند . جنبش سبز یک جنبش سبز مردمی است و بنابراین اتاق فکر اطلاعاتی محرمانه نمی تواند داشته باشد و بازی ما در مقابل کودتاچیان آشکار خواهد بود.امروز یکی از تاکتیکتهای جنگ روانی بر علیه کودتاچیان را در اینجا مطرح می کنیم و راجع به اثرات روانی آن بر کودتاچیان بحث خواهیم کرد.
کلمه رئیس جمهور به معنای ریاست جمهور مردم است . در 22 خرداد 1388 طی یک کودتای تمام نظامی سیاه ، رئیس جمهور منتخب ملت میرحسین موسوی به کنار گذاشته شد و محمود احمدی نژاد توسط خامنه ای به ریاست دولت کودتا منصوب شد. بسیاری از آن زمان از کلمه رئیس جمهور برای میرحسین موسوی و رئیس دولت کودتا برای احمدی نژاد استفاده می کنند . شاید در منظر اول این یک کلمه احساسی برای میرحسین باشد ولی به هیچ عنوان اینطور نیست. اینقدر استفاده کلمه رئیس جمهور برای موسوی فشار روانی زیادی به کودتاگران وارد کرد که احمدی نژاد 2 روز قبل گفت "من مظلومم ، با وجود 24 میلیون رای مرا رئیس جمهور نمی دانند" . این بزرگترین دستاورد استفاده از این کلمه در محاوره های عادی ما هست. فشار دائم روانی بر کودتاچیان ، یادآوری کودتای 22 خرداد ، یادآوری رای های گم شده و ضمنا تقویت روحیه مردم . مهمترین مسئله این پاتک روانی این خواهد بود که درطی زمان هیچ چیز گم نمی شود . میرحسین موسوی رئیس جمهور واقعی مردم ایران حداقل طی 3 سال آینده است که طی یک کودتای غیرقانونی خانه نشین شده است .میلونها نفر از مردم هم در اعتراض به همین کودتا تظاهرات کردند ، و دهها نفر شهید و مجروح شدند. احمدی نژاد هم رئیس دولت کودتا است. زمان هیچ چیزی را عوض نمی کند و احمدی نژاد با گذشت زمان رئیس جمهور نمی شود .به قولی آبها از آسیاب نخواهد افتاد . لقب قراردادن میرحسین به عنوان رئیس جمهور موسوی نه چاپلوسی است، نه یک عملکرد احساسی ، نه بت سازی از موسوی . بلکه تنها لقب دادن کلمه رئیس جمهور به منتخب واقعی مردم و یک پاتک روانی کامل اتیکال(Ethical) (اخلاقی) بسیار قوی بر روی کودتاچیان است.