۱۳۸۹ مرداد ۹, شنبه

میرحسین و تیرباران ناعادلانه با یک سؤال ثابت ، وقایع 67

از 25 خرداد ماه سال 88 که میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی تقاضای تجمع دادند و میلیونها نفر در ایران در بزرگترین تجمع سیاسی ، اعتراضی تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی ، شرکت کردند، عملیات گسترده روانی، اطلاعاتی ،رسانه ای برای کوبیدن میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی به عنوان سران فتنه آغاز شد.
همزمان با این اتفاق اپوزیسیون همیشه متفرق خارج از کشور نیز دو نگاه عمده به این جریان را آغاز کردند .نگاه تحسین آمیز به عنوان یک حرکت اعتراضی مؤثر پس از 30 سال، که سعی در تقویت و انتقاد سازنده از این جریان داشت و نگاه حسادت آمیز و تخریبی که با توجه به ابعاد عظیم این حرکت اجتماعی شکل گرفت.
متأسفانه جریان تخریبی اپوزیسیون خارج نشین که خود با بودجه های فراوان نتوانسته بود در 30 سال گذشته هیچ حرکت موثری در حتی ایجاد یک لرزه کوچک بر تن حکومت اسلامی بنماید با دیدن میرحسین در میان میلیونها نفر که فریاد یا حسین میرحسین سرداده بودند دچار حسادت بی حد و حسابی به این جریان آزادیخواهی برآمده از متن مردم شد.
متأسفانه این جریان ، با دشمن پنداشتن جنبش سبز و مخصوصاً شخص میرحسین موسوی به بهانه‌های مختلف حرکت تخریبی (امیدواریم ناخواسته) و همسو با حکومت اسلامی برای ترور شخصیت میرحسین موسوی و ایجاد ریزش در طرفداران جنبش سبز را آغاز کرد.
ابتدا با معرفی جنبش به عنوان یک توطئه حکومت و با خنثی شدن این مورد با آگاهی مردم ، ترور وسیع شخصیتی میرحسین موسوی شروع شد.
سؤال مهمی که این گروه پس از 22 سال و در میانه جنبش اعتراضی مردم ایران از میرحسین میپرسند ثابت است . سال 67 چه گذشت و چه میکردی ؟ این سؤال ثابت که در‌واقع میرحسین را به پای میز محاکمه می‌کشد تنها یک سؤال نیست و افرادی که این سؤال را می‌کنند اگر موارد زیر منطقی زیر را عامدا در نظر نگرفته باشند ، می‌توان به جرأت گفت که تنها به دنبال ایجاد جنگ روانی بر علیه میرحسین و شکستن جنبش سبز هستند و بویی از حقیقت یابی در سؤال آن‌ها دیده . نمی شود.

یک (ارتباط با وقایع): وقایع 67 در دستگاه قضایی وقت کشور و به دستور مستقیم رهبری صورت گرفت. تنها ارتباط این وقایع با دستگاه اجرایی ، مرتبط بودن ری شهری وزیر جناح راستی اطلاعات است که با فشار خامنه ای جناح راستی و تائید خمینی در کابینه قرار گرفت و به میرحسین موسوی اطلاعات نمی داده و دستور نمیگرفته است (سند :مسائل اطلاعاتی مواد منفجره در عربستان ، کانالهای مخفی ارتباط با آمریکا که کلاً باعث استعفای میرحسین موسوی شد کاملاً بدون اطلاع نخست وزیر و اشراف اطلاعاتی وی در جریان بوده است. )

دو (آگاهی از جزئیات وقایع) : وقایع 67 و اعدامها در شرایطی صورت گرفت که افراد معدودی در داخل رژیم از این مسأله و روند آن آگاه بودند . در خاطرات آیت الله منتظری حتی آقای خامنه ای از این وقایع اظهار بی اطلاعی کرده است. ولی هیچ سندی مبنی بر اطلاع میرحسین موسوی از این روند وجود نداشته است که اگر وجود داشت تا الان توسط خود رژیم و برای ترور شخصیت او صد باره افشاء شده بود. همانگونه که نامه او در مورد عکس‌های آیت الله منتظری فوراً بر روی خروجی رجانیوز قرار گرفت.

سه (شرایط گذشته): زمانی که از یک نفر که در قدرت نیست توسط مدعیان حقوق بشر سؤالی می‌شود که وی ناچار به دفاع از گذشته خود است باید شرایط زیر را این مدعیان حقوق بشر در نظر بگیرند وگرنه سؤال آن‌ها هیچ چیز نیست جز پروپاگاندای تبلیغاتی و ترور شخصیت

.

شرایط جانی : آیا در آن زمان اگر وی اعتراض می‌کرده است جان خود و خانواده اش به خطر نمی افتاده است؟ در هیچ یک از کشورهای متمدن دنیا اگر کسی برای حفظ جان خود و خانواده اش به یک بی‌عدالتی اعتراض نکند مورد توبیخ و سؤال قرار نمی گیرد. افراد بسیاری از مقامات حکومت اسلامی به دلیل مخالفت با خمینی و با اتهام دفاع از مجاهدین اعدام شده‌اند . آیا خطر مشابهی میرحسین موسوی و خانواده اش را تهدید نمی کرده است؟ دقت کنید که آیت الله منتظری یک مرجع تقلید بزرگ شیعیان در زمان اعتراضات بوده است و نتیجتاً غیر قابل اعدام و محاکمه. این شرایط برای میرحسین موسوی صدق نمی کرده است . آیا ایشان به عنوان یکی از مسئولین سیاسی اجازه داشته است مثلاً در جواب تلویزیون اتریش چیزی جز سیاستهای رسمی دیکته شده توسط رهبری بگوید و اگر بر خلاف آن جوابی به این تلویزیون می‌داد چه عواقبی در انتظار او بوده است؟

شرایط اطلاعاتی : آیا ایشان در آن زمان مانند مردم دیگر ، از چند و چون نحوه محاکمه این افراد و ناعادلانه بودن آن با خبر بوده است؟ عمده مردم با توجه به شرایط کاملاً جنگی مجاهدین با کشور
به این موضوع اعتقاد داشتند که افراد بمب گذار و مسلح در میان بسیاری از افراد دستگیر شده و زندانی وجود دارد و نتیجتاً به اعدام این افراد واکنش مناسبی نشان ندادند و تقریباً هیچ اعتراض مردمی در داخل کشور به موضوع انجام نشد. آیا ایشان اطلاع داشته است بر که چه شرایط قضایی بر این موضوع حاکم بوده است؟ آیت الله منتظری در خاطرات خود می‌نویسد که برای او کسی در این زمینه خبر آورده است . آیا کسی برای میرحسین موسوی نیز چنین خبری را آورده است یا خیر؟ما هم‌اکنون با صدها سند و اطلاع که مهمترین آن‌ها نامه آیت الله منتظری است بعد از 22 سال افشای سندهای مختلف و داشتن اطلاعات ، می‌توانیم راجع به میرحسین موسوی احتمالاً بدون اطلاعات کافی در آن زمان قضاوت کنیم؟ایشان بی اطلاعی از مسائل جاری کشور را دلیل استعفای خود ذکر کرده است . آیا چنین شرایطی بر ایشان در مورد مسائل سال 67 حاکم بوده است؟


شرایط سیاسی : آیا در آن زمان اعتراض رسانه ای میرحسین باعث توقف اعدامها می‌شده است ؟ آیا اعتراضهای پشت پرده و محرمانه مانند استعفای فوق محرمانه وی به دلایل مشابه توسط وی باعث نجات جان عده‌ای بیشتر بوده یا خیر ؟ آقای خمینی قبلاً نشان داده است که . عکس‌العمل منفی نسبت به رسانه‌ها دارد. برای ایشان رسانه‌ها به نوعی ایادی استکبار محسوب می‌شود و از طرف دیگر ایشان می‌گویند : اگر 30 میلیون بگویند بله من می‌گویم نه . آیا ایشان در تصمیمش صرفه نظر می کرده یا برای مقابله با رسانه‌ها و نشان دادن قدرت دست به اعدامهای بیشتری می‌زند ؟ آیا اساساً چنین اعتراضی از نظر سیاسی دارای عملکرد بوده است ؟

شرایط اجتماعی : آیا جامعه جنگ زده آن زمان ، که در آن دارو دسته رجوی متهم به خیانت و کمک به بزرگترین دشمن جنگی کشور یعنی صدام حسین بوده است و بسیاری از خویشاوندان مردم در این جنگ کشته شده‌اند (1 میلیون کشته!) از نظر ذهنی و جامعه شناسی قادر به پذیرش عدالت برای متهمان به ارتباط با مجاهدین (حتی متهمان بی گناه) بوده است یا خیر؟
یک مثال بسیار خوب در این زمینه جامعه نژاد پرست در آمریکا است. در زمانی برای جامعه آمریکا پذیرش عدالت برای سیاهان بی‌گناه غیر ممکن بوده است . آن‌ها شکنجه می‌شدند ، اعدام می‌شدند ، و مورد بی‌عدالتی قرار می‌گرفتند و جامعه اعتراضی به آن نداشت.متهمان ارتباط با مجاهدین نیز در آن زمان شرایطی چون سیاهان در آمریکا داشتند که امکان دسترسی به شرایط عادلانه را از نظر (هر چند اشتباه) جامعه از دست داده بودند.
اساساً اعتراض میرحسین در آن زمان می‌توانسته جامعه را با وی همراه کند یا خیر؟
در‌واقع جامعه آن زمان و شرایط فکری آن جامعه به هیچ عنوان با معیارهای فعلی قابل سنجش نیست .بزرگترین مغلطه انجام شده در این موضوع ، قضاوت در مورد عکس‌العمل میرحسین در آن زمان با شرایط این زمان است . میرحسین موسوی در شرایط این زمان نسبت به شرایط ناعادلانه اعدام 5 کرد اعتراض نمود چون شرایط جامعه آماده پذیرش این اعتراض و عکس‌العمل شدید در مقابل اعدامهای بعدی بود.

شرایط قانونی : آیا موسوی در آن زمان اساساً مجاز به دادن اخطار عمومی قانونی و یا قانون اساسی بوده است؟ این وظیفه در قانون اساسی آن زمان به عهده رئیس جمهور و دیوان عالی کشور بوده است نه نخست وزیر. دقت کنید که این وظیفه طبق قانون اساسی بر عهده خامنه ای بوده است.

شرایط مطبوعاتی : آیا میرحسین موسوی امکان دسترسی به مطبوعات آزاد را در یک جامعه میلیتاریزه و زخم خورده داشته است ؟ آیا اعتراض عمومی او اساساً در جامعه منعکس می‌شود یا خیر؟ آیا اساساً مطبوعات آن زمان حاضر به پخش نظر او هستند؟
باید دقت کرد که مرحوم آیت الله منتظری نیز اعتراض خود را به صورت نامه محرمانه ای به دفتر آیت الله خمینی فرستاد . این نامه طبق روایاتی توسط دفتر خود آقای خمینی و برای ترور شخصیت آقای منتظری به بی بی سی فرستاده شد و خود آیت الله منتظری چنین کاری را انجام نداد. (مرجع : خاطرات مرحوم آیت الله منتظری) .

چهار(شرایط حال):مدعیان دفاع از حقوق بشر خود می‌دانند که هر کسی برای پاسخ به هر سؤالی باید شرایط فعلی عادلانه ای هم داشته باشد. متأسفانه مجدداً این شرط نیز قربانی پروپاگاندای تبلیغاتی بر علیه میرحسین موسوی و ترور شخصیت او می شود.

شرایط فعلی میرحسین موسوی و سؤال از او:

مدارک : مدارک و اسنادی که وی نیاز به دسترسی دارد. میرحسین موسوی 22 سال است که از دفتر نخست وزیری خارج شده است و اجازه حمل هیچ یک از اسناد محرمانه به منزل را نداشته است . آیا او در شرایطی هست که بتواند به اسناد دوران نخست وزیری خود دسترسی داشته
باشد؟
میرحسین موسوی یکبار با کمال فروتنی در مقابل احمدی نژاد که به او تهمت دخالت در انفجار عربستان را در مناظره ها زد تنها سر خم کرد و حاضر نشد سند فوق محرمانه استعفای خودش به همین دلیل در سال 67 را افشاء کند . باید به وی فرصت داده شود که مدارک محرمانه در اختیارش باشد و مشخص باشد که در این زمینه چه اطلاعاتی داشته و چه کرده است

شرایط جانی خود و خانواده : آیا میرحسین در صورت افشای مسائل گذشته از شرایط جانی مناسبی برخوردار است ؟ آقای بنی صدر که خود سابقه ریاست جمهوری ایران را دارد در این مسأله ابراز تردید : می‌کند . او می‌گوید :
:گمان نکنید آسان است در درون ایران در چنین رژیمی حقیت را گفتن
حالا اگر بخواد عین حقیقت را بگوید اگر بگذارند که بگوید ، اگر ایشان را نکشند. شما ببینید اون ماجرای ایران گیت که فاش شد چند نفر را کشتند.اعدام کردند . هیچ تقصیری هم نداشتند جز افشای اون ماجراقبلش هم در مورد اکتیر سوراپرایز هم همینطور شد عده ای را اعدام کردند اونها هم هیچ گناهی نداشتند .

شرایط جانی دیگران : آیا مهندس میرحسین موسوی مجاز است اقدام به صحبتی کند که باعث اعدام و شکنجه عده‌ای از اسرای سبز در زندان شود؟ آیا ایشان مجاز است که اقدام به گفتن نا گفته‌هایی کند که جان دیگران را به خطر بیاندازد؟ مسلماً میرحسین موسوی ، مسعود رجوی نیست که برای امیال سیاسی خود هزاران جوان را به دم تیغ بدهد و هرگونه که می‌خواهد رک صحبت کند . او مجاز است تا زمانی که شرایط دمکراتیک و آزاد برای سخن گفتن و انتخاب مردم فراهم نشده است ، برای جلوگیری از اعدام و شکنجه هواداران خود ، دوران آقای خمینی را طلایی که هیچ ، الماسی بداند ، سخن از آنچه گذشته است نراند و جواب به هیچ سؤالی ندهد سخن از جمهوری اسلامی یا هر چه که صلاح می‌داند بگوید و راهپیمایی 22 خرداد را کنسل کند.

موسوی واقعی را باید در یک دنیای آزاد واقعی با تمام شرایط کاملاً منطقی بالا مورد سؤال قرار داد. او هم حق دارد از خود در یک شرایط عادلانه دفاع کند . حقی که به راحتی توسط ظاهراً طرفداران حقوق بشر به راحتی نقض می‌شود و هدف واقعی آن‌ها ، یعنی ایجاد شکست و تکه‌تکه کردن جنبش سبز به زشتی هر چه تمام تر رخ می نماید!

او خمینی نیست که به طرفدارانش بگوید کشته شوید تا نهال اسلام را آبیاری شود از خون شما!او مسعود رجوی نیست که از بغداد و پاریس فرمان مردن و آتش گرفتن برای طرفداران خود صادر کند و اساساً جنبش سبز از نوع جنبشهای شهادت طلبانه و مردنی نیست. جنبش سبز به قول موسوی جنبش زندگی است. جنبشی که باید آن را زندگی کرد و برای جان دیگران ارزش قائل شد

.

حامد مفیدی


کپی ، استفاده از قسمتی از مقاله ، دخل و تصرف از این مقاله حتی بدون ذکر منبع نیز آزاد است

۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

دلیل استعفای موسوی در سال 67 : عدم اطلاع و کنترل بر روی مسائل اطلاعاتی ، امنیتی و روابط خارجی

استعفاء نامه فوق محرمانه میرحسین موسوی امروز توسط بنی صدر منتشر شد. آنچه در این استعفاء نامه واضح است عدم اطلاع موسوی از مسائل امنیتی و اطلاعاتی و روابط خارجی کشور است
قابل توجه کسانی که میرحسین را محکوم تمام وقایع 67 می دانند. اگر یک نفر از مسئولین جمهوری اسلامی بی اطلاع بودن و مبرا بودن خود از مسائل سال 67 را ثابت کرده باشد میرحسین موسوی است.

۱۳۸۹ مرداد ۶, چهارشنبه

بنی صدر در مورد موسوی:گمان نکنید آسان است در درون ایران در چنین رژیمی حقیت را گفتن

حالا اگر بخواد عین حقیقت را بگوید اگر بگذارند که بگوید ، اگر ایشان را نکشند.
شما ببینید اون ماجرای ایران گیت که فاش شد چند نفر را کشستند.اعدام کردند . هیچ تقصیری هم نداشتند جز افشای اون ماجراقبلش هم در مورد اکتیر سوراپرایز هم همینطور شد عده ای را اعدام کردند اونها هم هیچ گناهی نداشتند

۱۳۸۹ مرداد ۴, دوشنبه

رئیس جمهور منتخب مردم : “پهلوی دوم هم در سالهای آخر رژیم سابق حزب رستاخیز را به عنوان تنها حزب مجاز کشور اعلام کرد و همه دیدیم که سرنوشت او چه شد .”

رئیس جمهور موسوی :
اقدامی برای بازتولید استبداد

وی تلاش برای از بین بردن تشکل های سیاسی و صنفی را اقدامی برای بازتولید استبداد دانست و گفت: “پهلوی دوم هم در سالهای آخر رژیم سابق حزب رستاخیز را به عنوان تنها حزب مجاز کشور اعلام کرد و همه دیدیم که سرنوشت او چه شد .”

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میلاد حضرت امام زمان (عج )و نیمه شعبان ادامه داد : “عده ای بزرگداشت این روز و فلسفه انتظار را به شدت با اغراض سیاسی و خرافی در آمیخته اند . اکنون تعدادی سایت های اینترنتی وجود دارد که بر اساس پیش بینی زمان ظهور سیاست های خارجی و داخلی کشور را در چارچوبهای خرافی من در آوردی تحلیل می کنند .”

رئیس جمهور موسوی: ” در جامعه مهدوی دزدان بزرگ را رها نمی کنند تا دستهای دزدان خرده پا را قطع کنند. ”

واکنش رئیس جمهور موسوی به قطع دستان دزدان خرده پا : ” در جامعه مهدوی دزدان بزرگ را رها نمی کنند تا دستهای دزدان خرده پا را قطع کنند. ”


کجا رفت پرونده فسادهای کلان مالی

به گفته میرحسین ” در جامعه مهدوی دزدان بزرگ را رها نمی کنند تا دستهای دزدان خرده پا را قطع کنند. ”

وی افزود :”ما بازمی پرسیم و از پرسیدن خسته نمی شویم که کجا رفت پرونده فسادهای کلانی که در مجلس موافق دولت گشوده شد و سر و صدای آن به صورت بهت آوری خوابید .”

۱۳۸۹ مرداد ۲, شنبه

تحقیر و اجحاف دوباره به شیخ شجاع در نظرسنجی جهاددانشگاهی

این نظر سنجی هم مثل انتخابات ، دارای تقلب هست. این نظر سنجی میگه که محبوبیت آقای کروبی 48 درصد کاهش پیدا کرده و 16 درصد افزایش ! یکی نیست بگه آخه برادر من ! عموم کسانی که طرفدار آقای موسوی هستند و در افزایش محبوبیت ایشون نظر مثبت دارند نسبت به آقای کروبی هم نظر مثبت دارند! این خلی واضحه! چرا باید آقای کروبی محوبیتش 48 درصد کم بشه؟ چیکار کرده در این مدت ایشون ؟ آدم کشته؟ شکنجه کرده؟ کهریزک راه انداخته؟ تورم را به سقف چسبونده؟ اگر الان آقای موسوی 50 میلیون طرفدار قطعی در کشور داره مطمئن باشید 95% این افراد طرفدار آقای کروبی هم هستند و اجازه ندید که بخوان آقای کروبی را تحقیر کنند با امارهای اشتباهی. دلیلی داشت که رای آقای کروبی 300 هزار در انتخابات تعیین شد. تحقیر فرد موثر در تخلفات انتخاباتی 84 با ذکر اسم.(یعنی مجتبی خامنه ای) این را فراموش نکنید.

۱۳۸۹ تیر ۳۱, پنجشنبه

سایت وابسته به رهبری:میرحسین موسوی به خاطر مشکلات مالی مجبور به مسافر کشی شده است!


سایت پیام خرداد وابسته به گروه کودتاچی احمدی نژاد و خامنه ای امروز خبری را برای تحقیر رئیس جمهور موسوی منتشر کرد که با توجه به شرافت مالی میرحسین ممکن است صحت داشته باشد :
لینک خبر اینجاست :
http://www.payamekhordad.com/newsF-2324.html
این هم متن خبر
فوری -اختصاصی؛

میرحسین موسوی در حال مسافر کشی +تصویر
منابع موثق از سطح شهر تهران به پیام خرداد اعلام داشته اند که میرحسین موسوی برای تامین مخارج زندگی خود به شغل مسافرکشی روی آورده است.

به گزارش اختصاصی پبام خرداد؛ خبرنگار پیام خرداد بر اساس تحقیقات میدانی خود متوجه شد که میرحسین موسوی یکی از کاندیدای شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری دهم برای تامین مخارج زندگی خود به شغل شریف مسافرکشی روی آورده است.

گفته می شود که میرحسین موسوی بعدازظهرها در منطقه قلهک به شریعتی با خودروی شخصی خودش مشغول مسافر کشی است این اقدام موسوی بهت و حیرت حامیان وی را فراهم ساخته است.

البته یکی از حامیان موسوی به خبرنگار پیام خرداد گفته است که موسوی به دلیل شرافتی که دارد برای تامین مخارج زندگی خود سخت ترین شغل را انتخاب کرده است و این نمی تواند برای او عیب و ننگ باشد!

گویا پس از کنار گذاشتن میرحسین موسوی از ریاست فرهنگستان هنر و عدم تدریس وی در دانشگاه موسوی برای تامین مخارج خود مجاب به مسافرکشی شده است.

با توجه به سابقه بسیار نامطلوب میرحسین در عرصه فتنه گری برخی گمانه زنی هابر این نکته معطوف شده که شاید این حرکت علاوه بر برد مظلوم نمایی نوعی - دم دست- آمدن برای ضربه پذیری بیشنتر باشد.

در ضمن علاوه بر همه جرائم قبلی که وی به نظام اسلامی تحمیل کرده قانون گریزی دیگری بر پرونده وی اضافه شده و آن مسافر کشی با خودروی شخصی می باشد.

۱۳۸۹ تیر ۳۰, چهارشنبه

شیخ شجاع: ما معتقدیم آنچه تحت عنوان نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان اجرا می گردد یک خود مختاری بی حد و مرز است.

ما معتقدیم آنچه تحت عنوان نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان اجرا می گردد به جای اصلاح و به صواب رساندن تصمیمات و رفتار های مجریان، یک خود مختاری بی حد و مرز است که اصل برائت را نفی و تفتیش خصوصی ترین عقاید داوطلبان و احاطه بر ضمیر اشخاص را بخشی از رسالت خود می داند.

رئیس جمهور موسوی : حمله به علوم انسانی یادآور تجربه حکومت های توتالیتر

وی سپس به حمله سازمان یافته ای که نسبت به علوم انسانی در دانشگاههای کشور اشاره کرد و گفت :”من با دیدن این حملات یاد تجربه بسیار تلخ و هشداردهنده حکومت شوروی سابق و دیگر حکومت های توتالیتراروپای شرقی می افتم .آنها از زمان استالین به بعد علوم اجتماعی را علومی بر آمده از جوامع سرمایه داری و بورژوازی می دانستند و به همین دلیل تدریس آن را جز در مواردی اندک ممنوع کرده بودند.تحریم و محدودیت این رشته ها چشم آنها را روی روند تغییرات سریع جهان و جامعه خودشان بست و انعطاف پذیری نظامشان را در مقابل تحولات اجتماعی کشورهای خود و چهان از بین برد و باید یکی از دلایل سقوط این نظام ها را نبود دانشمندان و نظریه پردازان خبره در علوم انسانی دانست.”

میرحسین موسوی یادآور شد:”آنچه از سخنان شهیدان بهشتی و مطهری بر می آید اعتقاد به فضای باز علمی در این زمینه بود و حتی شهیدمطهری می گفت که مارکسیسم را باید استادان معتقد به مارکسیسم در دانشگاه تدریس کنند.”

میرحسین موسوی با ابراز تاسف از رواج دروغ و دشنام و اتهام های بی سابقه در جامعه گفت :”ویژه نامه مفصلی حاوی دروغ و دستکاری تاریخ در آستانه بیست و دوم خرداد توسط روزنامه های دولتی و با پول ملت چاپ شد و در کنار آن بخشی از برنامه های صدا و سیما هم به این دروغ پراکنی ها اختصاص یافت.به نظر می رسد سرنوشت اقتدار گرایان در سراسر جهان شبیه هم است و روشهای آنها مشابه یکدیگر است.”

۱۳۸۹ تیر ۲۹, سه‌شنبه

اسناد تاریخی به نفع میرحسین افشا میشوند: میرحسین موافق ادامه جنگ نبود!

یک آزادمرد ، یک آزاد زن ، یک شبه در طرف مردم قرار نمی گیرند. آنها در آن سالهای دور و تاریک هم در طرف مردم بوده اند . امروز العربیه سخنانی را افشا کرد که لرزه بر تنم انداخت :
میرحسین موافق ادامه جنگ نبود!
دیر نیست آن زمانی که معلوم شود چرا میرحسین موسوی در شهریور 67 ، در میانه اعدامها از نخست وزیری استعفاء داد . و چرا 20 سال قدرت را کنار گذاشت . زود خواهد بود افشای سندهای واقعی همراه ملت ایران

۱۳۸۹ تیر ۲۷, یکشنبه

رئیس جمهور موسوی ، با انجام وظیفه ریاست جمهوری به هموطنان بلوچ تسلیت گفت.

احمدی نژاد رئیس دولت کودتا با بی احترامی به هم وطنان بلوچ از تسلیت به آنها خودداری کرد.
در عوض رئیس جمهوری موسوی با انجام این وظیفه یکبار دیگر به یاد ما آورد که او رئیس جمهور است و احمدی نژاد چیزی بیش از یک کودتاچی غاصب نیست

بسم الله الرحمن الرحیم

عملیات جنایتکارانه ای که در زاهدان صورت گرفت قطعا اقدامی در راستای اختلاف افکنی بین برادران شیعه وسنی و حرکتی نفرت انگیز علیه اتحاد ملت بزرگ ایران بوده است. از این اقدام هم بیگانگان بهره می جویند و هم کسانی که سود آنها در تفرقه بین فرهنگها و قومیتهاست. ضرورت دارد در شرایط حساسی که در آن به سر می بریم در سراسر کشورهمه مراقب توطئه هایی باشند که وحدت صفوف ملت را هدف گرفته است .

اینجانب به همه خانواده های شهدا وآسیب دیدگان وبرادران و خواهرانم در سیستان و بلوچستان تسلیت می گویم وامیدوارم آگاهی وبرادری اسلامی و وحدت ملی مردم غیور شرق کشور سر افرازمان خواسته های بدخواهانه دشمنان را نقش بر آب کند.

میرحسین موسوی

۱۳۸۹ تیر ۲۶, شنبه

شجاعت بی نظیر احمد قابل در دادگاه:رهبری متهم به اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب بصورت گسترده است!

در محکمه گفتم: «من در سال 1387 و پس از اجرای حکم برادرم، متنی نوشتم و منتشر کردم که در آن رهبری کشور را به اقدامات مکرر علیه امنیت ملی، تبلیغات مکرر علیه نظام، نشر اکاذیب بصورت گسترده به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین های بی شمار به مخالفان سیاست های حاکمیت، و در نهایت، "براندازی سخت نظام" متهم کرده و مواردی از مستندات را نیز آورده بودم. هیچ محکمه ای پیدا نشد تا ایشان را بخاطر این اتهامات و جرایم تحت تعقیب قرار دهد و بازهم دستگاه امنیتی و قضایی ایشان، به محاکمه و بازداشت مخالفان این سیاست های غیر قانونی و نامشروع اقدام کرده و می کند».

۱۳۸۹ تیر ۲۴, پنجشنبه

پیش در آمد توقیف خانه های مردم، احتمالا برای تحویل به بسیجی ها؟!

امروز در این لینک خبر بسیار مهمی منتشر شد که دولت از افراد می خواهد که خانه های بدون سکنه در تهران و کرج را معرفی کنند . دلیل این مسئله همزمان با کوچ اجباری مردم و دانشگاهها از تهران معنی تازه ای پیدا می کند . این خانه های بدون سکنه قرار است به چه کسانی تحویل شود؟ به بسیجی ها؟این تنها یک حدس است ولی کسانی که کارت بسیجی فعال دارند در تمام زمینه ها شهروند درجه 1 محسوب می شوند ، در کنکور ، در دریافت شغل دولتی ، مطمئن باشید که اگر قرار به توقیف خانه های مردم و واگذاری به کسی باشد بسیجی ها این خانه ها را مطابق سیاست سالهای گذشته دولت دریافت خواهند کرد.

۱۳۸۹ تیر ۲۲, سه‌شنبه

میرحسین خود را نقد می کند : به نظر بنده یکی از ایرادات و کاستی های که منشور دارد این است که به حقوق اقلیت های مذهبی نپرداخته است.

درود بر رئیس جمهور با شرف ایران . درود بر موسوی که اینچنین خود را نقد می کند و چشم خود را به نقدها گشوده است . درود بر او که چنین پیشرفتی شگرف دارد و آینده با رهنمایی اوست که روشن می شود. دیکتاتور کثیف در روز روشن در چشمان 70 میلیون نگاه می کند و دروغ می گوید و در عوض میرحسین ما این چنین اشکالات خود را می بیند و برطرف می کند . آینده جنبش سبز با چنین همراهی درخشان است

۱۳۸۹ تیر ۲۱, دوشنبه

از امروز و با پیام اتحاد زهرا رهنورد او را یکی از رهبران جنش سبز می شناسم.

مصاحبه ای که امروز از زهرا رهنورد منتشر شد یکی از بهترین تعاریف از جنبش سبز را ارائه داد

همه کسانی که به آزادی، دموکراسی، انتخابات آزاد، عدم دخالت نظام در زندگی شخصی مردم اعتقاد دارند، سبز هستند.

او از امروز لایق این است که یکی از رهبران جنبش سبز شناخته شود.در جنبش سبز زنان حتی پیشرو تر از مردان بوده اند. درود بر او و همسر گرامی اش

حامد مفیدی

۱۳۸۹ تیر ۲۰, یکشنبه

اعلام رسمی دیکتاتوری توسط رئیس دولت کودتا : احمدی نژاد نظام ما تنها یک حزب دارد و آن ولایت است.

امروز رئیس دولت کودتا در صحبتهای مهمی اعلام رسمی تک حزبی در کشور کرد.
به این سخنان توجه کنید:

احمدی‌نژاد با بیان اینکه با تشکیل جناح‌بندی‌های سیاسی، فاتحه بعضی از ارزش‌های انقلاب خوانده شد، گفت: نظام ما تنها یک حزب دارد و آن ولایت است.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه با تشکیل جناح‌بندی‌های سیاسی، فاتحه بعضی از ارزش‌های انقلاب خوانده شد، گفت: نظام ما تنها یک حزب دارد و آن ولایت است.

به گزارش شبکه ایران و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور، دکتر محمود احمدی‌نژاد عصر دیروز در همایش مسئولان نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، اظهار داشت: اگر موضوع دانشگاه را خودانسانی قرار دهیم، دانشی که در دانشگاه ارائه می‌شود، مفهوم پیدا خواهد کرد.

رئیس جمهور تصریح کرد: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و گروه‌های معارف، نهادهای انقلابی هستند که می‌توان آنها را به سمت اهداف انسانی و الهی انقلاب بازگرداند چرا که برخی مواقع این احساس به وجود می‌آید وضع فرهنگی خوب نیست که این امر دو علت دارد و باید به هر دوی آنها پرداخت؛ اول آنکه دایره را درست ترسیم نکرده‌ایم و به همین خاطر عده بسیاری تصور می‌کنند خارج از دایره ارزش‌ها قرار گرفته‌اند.

انتقال ارزش‌های الهی از مربی به شاگرد

رییس‌جمهور با بیان اینکه تربیت، انتقال یک ادبیات و یا مجموعه‌ای از مفاهیم نیست، گفت: تربیت یعنی انتقال ارزش‌های الهی از مربی به شاگرد. امروز قرار است فطرت‌ها بیدار و سلسله ارزش‌های الهی به او منتقل شوند و هر کسی با وجود درونی خود آشنا و بعد شکوفا شود.

احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه عشق به مردم و عشق به جوانان تجلی عشق به خداست، گفت: اگر کسی آمد و ادعا کرد که عاشق خداست اما در دلش عشق به نوع انسان وجود نداشته باشد، بدانید دروغگوی بزرگی است چرا که عینیت عشق به خدا عشق به خلق خداست.

کسی که از آمریکا بترسد، دینش ضعیف است

رییس‌جمهور ادامه داد: اگر کسی مدعی دینداری شد اما از آمریکا ترسید، باید قبول کرد که دینش ضعیف است چرا که خداوند انسان را خلق کرد و زمینه رشد را در او قرار داده است.

دکتر محمود احمدی‌نژاد با بیان اینکه تصوری که ما از شیطان داریم باید اصلاح شود، اظهار داشت: اگر ما بخواهیم جامعه بشری را منحط کنیم و جای شیطان بنشینیم، باید ببینیم از کجا شروع کنیم و تمرکز فعالیت‌ها را کجا بگذاریم. پاسخ روشن است؛ شیطان به دنبال مرکزیت است. شیطان رییس‌جمهور آمریکا را در اختیار خود قرار می‌دهد و توسط او تمام ساختارهای ظالمانه را در اختیار می‌گیرد.

هدف از تربیت انسان، عشق‌ورزی به امام زمان است

دکتر احمدی‌نژاد افزود: هدف از تربیت انسان باید آشنا کردن دل و جان او با وجود امام عصر(عج) باشد. باید تلاش کرد تا همه تمرکزمان بر آن باشد که رابطه انسان با امام عصر(عج) قطع نشود. اگر ما می‌خواهیم انسان تربیت کنیم، بستر آن عشق است و مجرای عشق هم وجود نورانی امام عصر(عج) است.

دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه تربیت کار مکانیکی نیست، گفت: کاری که شما می‌خواهید انجام دهید جز با عشق نمی‌شود، به‌طوری که عینیت عشق به خدا، عشق به امام عصر(عج) است.

دفاتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، پناهگاه دانشجویان باشد

دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به اهمیت دفتر نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌ها گفت: این دفتر باید جایی باشد که هر وقت هر فردی وارد دانشگاه شد، این دفتر را پناهگاه خود بداند چرا که امروز قبل از ورود جوانان به دانشگاه‌ها، دشمنان ما بر روی آنها کار می‌کنند بنابراین دشمن را نباید دست کم گرفت.

دکتر احمدی‌نژاد همچنین از دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها خواست تا زیرمجموعه خود صندوق قرض‌الحسنه‌ای را تأسیس کنند و بدین طریق از دانشجویان حمایت شود.

نظام ما تنها یک حزب دارد و آن ولایت است

دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه با تشکیل جناح‌بندی‌های سیاسی، فاتحه بعضی از ارزش‌های انقلاب خوانده شد، گفت: نظام ما تنها یک حزب دارد و آن ولایت است.

رییس‌جمهور اظهار داشت: ما باید مأموریت خود را در بستر انقلاب جهانی تعریف کنیم. امروز به فضل الهی و استقرار نظام جمهوری اسلامی و ایستادگی ملت بزرگ ایران، دنیا در حال تحول آخر است. پس در این راستا ما دو مأموریت داریم؛ اول آنکه کشورمان را بسازیم و دوم جهان را با خط امام عصر(عج) و ولایت آشنا کنیم.

جامعه قرآنی جز در برابر خدا و برای خدا سر تعظیم در برابر هیچ کس فرود نمی‌آورد

دکتر محمود احمدی نژاد، همچنین در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با تبریک بعثت پیامبر گرامی اسلام به جامعه بشری اظهار داشت: عالی ترین، زیباترین و عظیم ترین هدیه الهی به بشریت و ضامن سعادت ابدی انسان از طریق بعثت پیامبر بزرگواراسلام به بشریت عرضه شد.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه مخاطب قرآن همه مردم، بشریت و عالم هستی است، خاطر نشان کرد: قرآن کریم خواسته است که همه، قرآنی یعنی بنده مخلص خدا باشند و خداوند را با اخلاص بندگی کنند. جامعه قرآنی جز در برابر خدا و برای خدا سر تعظیم در برابر هیچ کس فرود نمی‌آورد. در جامعه قرآنی همه کارها و پیامها برای خداوند است .اهالی قرآن اهل تقوا، صبر، توکل، علم و معرفت هستند و قرآن اساساً ذکر و یادآوری و برای نجات ازغفلت است.

عدالت، مقدمه شکوفایی اسماء الهی در وجود انسانی

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه قرآن همگان را به برپایی عدالت دعوت می کند،گفت:هدف اصلی ازارسال پیامبران و انزال کتاب الهی در جهت برپایی عدالت است چرا که عدالت لازمه تحقق انسان الهی است. عدالت مقدمه شکوفایی اسماء الهی در وجود انسانی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه قرآن برای بشریت الگوی جادوانه ای بنام پیامبرعزیزاسلام معرفی کرده است، گفت: پیامبر عزیز اسلام در اندیشه، ایمان، اخلاق، مهر و محبت بر خلق خدا و مجاهدت در راه خدا، صبر و تحمل در برابر سختی‌ها و تمام عرصه‌های مورد نیاز بشر الگو و نمونه است. رسول‌الله تجسم قرآن ناطق و عینیت قرآن در عالم است.

کسی باید مدیرجامعه باشد که مظهر کامل عدالت مطلق باشد

رییس جمهور گفت: کسی که در درون خود به اعتدال و عدالت نرسیده است، نمی‌تواند جامعه را به عدالت برساند بنابراین کسی باید مدیریت جامعه را برعهده گیرد که مظهر کامل عدالت مطلق باشد.

وی خاطر نشان کرد: نقش اصلی مدیریت باز کردن فضای رشد و کمال برای انسان‌ها و برقراری عدالت در جامعه است وهرچقدر درجه برپایی عدالت بالاتر باشد زمینه رشد انسان‌ها فراهم‌ترخواهد بود.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به مخالفت برخی افراد با واژه جهانی شدن اظهارداشت: کسانی که ازجهانی شدن استقبال نمی کنند دراشتباه هستند زیرا انسان جهانی است و تا زمانی که انسان جهانی فکر نکند و مرز اندیشه بشر از محدوده قوم، قبیله و نژاد عبور نکند، اندیشه مدیریت جهانی بشربه وجود نخواهد آمد. امروز به سرعت مرزها در حال برچیده شدن است و افق نگاه انسان ها وسیع و دل ها درحال نزدیک شدن به یکدیگر است.

دولت ضد عدالت آمریکا، ‌مظهر وجود استکبار است

رییس جمهور با اشاره به گسترش برپایی عدالت در جامعه بشری گفت: این موضوع به معنای نزدیک تر شدن به روز موعود است امروزعدالت خواهی به سرعت درحال گسترش است به طوریکه همه مردم دنیا خواهان بازگشت به عدالت و حاکمیت مدیریت عادل برجهان هستند و از دورشدن از انبیاء الهی و حاکم شدن حاکمان دور شده از آسمان رضایت ندارند.

دکتر احمدی نژاد افزود: بزرگترین مانع تاریخی در برابرحرکت موحدان و برپایی حیات طیبه، وجود استکبار است که امروز در دولت ضد عدالت آمریکا متجلی شده است. مجموعه ای که امروزبر دنیا حاکم است به لحاظ پیچیدگی، قدرت اثرگذاری و دوری از ارزش های الهی از بدترین در طول تاریخ است. امروز فریبکاران و مستکبران تاریخ درمسند حکومت، جنایاتی رابه اندازه همه جنایات تاریخ انجام دادند. فریبکاری آنها گسترده‌تر از هر نوع فریبکاری در دنیا است. اینان گسترده‌ترین مانع را در برابر انسان و خدا وبزرگ ترین ضربه را به حیثیت بشریت وارد کرده اند.

رییس جمهور با اشاره به جنایات ضد بشری در فلسطین خاطرنشان کرد: بی اخلاق ترین، خشن ترین و جنایتکاران تاریخ، کسانی را در فلسطین حاکم کردند که مردم بی گناه را قتل عام می کنند و با تبلیغات به گونه ای وانمود می کنند که به فرماندهی این جنایات، مدال صلح نوبل می‌دهند و عده‌ای هم در دنیا برای آنها کف می‌زنند.

جنایتکاران در سراشیبی سقوط هستند

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه جنایتکاران تاریخ در بن بست نظری و عملی هستند، گفت: این جنایتکاران سرو‌صدای بسیاری به راه می اندازند و با اینکه تسلیحات بسیاری هم در اختیار دارند اما در سراشیبی سقوط هستند. در آینده نزدیک این جرثومه فساد و همه مستکبران تاریخ مضمحل و راه برای نجات بشریت باز خواهد شد.

موضع ضعف قدرت‌های زورگو در صدور قطعنامه‌های ضد ایرانی

رییس جمهور خاطرنشان کرد: اقدام قدرت‌های زورگو در رابطه با صدور قطعنامه ازموضع ضعف است آنها به افرادی می‌مانند که در حال سقوط فریاد می زنند .

دکتر احمدی نژاد تاکید کرد:امروزبخاطرایستادگی،عشق و محبت همه ملت ها به تحقق وعده الهی، یک جنبش عمومی در حال شکل گیری است و به زودی سیل ملت‌ها از همه جهان علیه مستکبران به راه خواهد افتاد و به موجودیت مستکبران پایان خواهد داد.

چرا پیام رئیس جمهور موسوی در مورد «دین رحمانی» و همه «70 میلیون عضو جنبش سبز» درست دریافت نمی شود؟ (مقاله ای از یک سکولار)

مهندس میرحسین موسوی ، بارها اشارات مهمی به تکثر گرایی و ایجاد ظرفیت برای همه 70
میلیون نفر ایرانی در جنبش سبز کرده است .

اکنون حدود 30 سال از انقلاب اسلامی گذشته است . هیچ‌کس نمی‌تواند به تأثیر بالای باورهای دینی قشر بسیار بزرگی از مردم در پیروزی این انقلاب و پیروی از آیت الله خمینی به جهت اعلام مرجعیت ایشان شک کند . نفوذ باورهای دینی در بدنه اصلی جامعه ایران که در طول 1400 سال به وجود آمده است یک ((واقعیت)) غیر قابل انکار است .

گرچه سوء‌استفاده از دین به عنوان ابزار حکومتی که سابقه ای چند هزار ساله در اقصی نقاط دنیا دارد باعث باور عمیق بسیاری از افراد همین جامعه از جمله نویسنده این مقاله به سکولاریسم شده است ، ولی باز هم این ((واقعیت))وجودی آن بدنه جامعه بسیار پرتعداد را تغییر نمی دهد.
یکی از وجوه مشترک «اینسو» طیف جنبش سبز و «آنسو» طیف جنبش سبز طبق تعریف مهندس میرحسین موسوی می‌تواند باور به آرمانهایی چون آزادی و انتخابات آزاد باشد که یک باور عمومی
بسیار ارزشمند و قابل احترام است .

جامعه ما یک جامعه استبداد زده است .دهها کانال ماهواره ای ، روزنامه‌ها و تبلیغات دولتی در ایران هر روز ، هر ساعت و هر لحظه در حال تبلیغ برای «آنسوی مذهبی و بسیار پرتعداد» طیف جنبش سبز هستند که جنبش سبز ، یک جنبش صهیونیستی ، فتنه انگیز ، ضد مذهب ، و لامذهب ، ضد انقلاب است که برای نابود کردن دین توسط آمریکا و انگلیس و اسرائیل آمده است.

همین الان اگر یک نفر در کشوری مثل آمریکا در انتخابات عمومی معروف به ضد دین شود (مثلاً که این فرد ضد مسیح است!!) بلافاصله میتوان تخمین زد که او انتخابات را باخته است! اکثر کاندیداها در آمریکا خود را یک مسیحی معتقد معرفی می‌کنند تا دل بدنه مردم را با خود همراه کنند.

حال شما می‌تواند حساب کنید که با تبلیغات سو حکومت چه نیاز بزرگی به این وجود دارد که برای
آن قشر بزرگ اعلام شود : جنبش سبز ضد دین نیست . جنبش سبز قصد نابودی دین را ندارد و حتی جنبه‌های رحمانی دین مانند توصیه به مَحبت ، کمک به دیگران ، رعایت حقوق مردم ، عدم سکوت در برابر ظلم در جامعه ادامه پیدا خواهد کرد. ما آن قسمتی از دین را می‌خواهیم که اگر خلخال از پای یک زن یهودی به ظلم باز کنند حاکم آرزوی مرگ کند نه اینکه دسته دسته جوانان را در کهریزک زیر شکنجه بکشند و آمران در عافیت و دو نفر ناشناس به اعدام محکوم شوند.
.
و ما «در این سوی جنبش» حتی این را بر نمی تابیم و کلمه «دین رحمانی» را به تمسخر برعلیه میرحسین موسوی استفاده می کنیم و دانسته یا نا دانسته آب به آسیاب دولت کودتا میریزیم که قصد تکه‌تکه کردن جنبش را دارد.
هم‌اکنون میرحسین موسوی به سختی تلاش دارد که «این سو» جنبش سبز را با «پذیرش تکثر اندیشه‌ها ، آزادی و دمکراسی» و «آن سو» جنبش را با «دین رحمانی و آرمانهای اولیه انقلاب چون عدالت خواهی و آزادی» وارد این بستر نجات 70 میلیونی کند. حالا این ما هستیم که با پذیرش مسئولیت تاریخی، شناختن تمام طیفهای جنبش سبز و مسئولیت مهندس موسوی در ایجاد یک بستر مشترک برای جنبش ، ایشان را حمایت کنیم تا بتوان این بستر 70 میلیونی را کامل کرد و به مقصود رساند .

۱۳۸۹ تیر ۱۷, پنجشنبه

تلاش مضاعف برای جدا کردن رئیس جمهور موسوی از دلهای مردم.

امسال به گفته دیکتاتور حقیر سال تلاش مضاعف است. تلاش مضاعفی برای تکه تکه کردن جنبش سبز ، تلاش مضاعفی برای محدود کردن دایره سبز آزادی، تلاش مضاعفی برای جدا کردن سر جنبش از بدنه آن و تلاش مضاعف برای قتل و قطع این نهال نوپای مردمی
گریه ام می گیرد برای جنبشی که 3 میلیون جان بر کف برایش به خیابان آمدند ولی حتی یک رادیو ماهواره ای ندارد چون پول ندارد ، چون وابسته به هیچ نامرد پولداری نیست ، چون هیچ دولت خارجی و هیچ حزب داخلی از او حمایت نمی کند.
دلم می سوزد برای رئیس جمهور مظلومی که 30 کانال ماهواره ای ، دهها کانال تلویزیونی داخلی ، صدها سایت و روزنامه با بودجه های بزرگ در داخل و خارج بر علیه او می نویسند ، او را بدون امکان دفاع به محاکمه می کشند ، و هیچ ندارد جز خدا و دلهای مردم
اما دلهای مردم از او جدا نخواهد شد ، او در روزهای حساس خرداد به مردم پشت نکرد و عافیت را انتخاب نکرد. کنار مردم ماند و به عهدش وفادار بود
او پیشرفت کرد ، پیشرفتی زیاد و قابل توجه ، او اشتباهاتش را اصلاح کرد و دنباله رو مردم ماند و با بیانه هایش جان تازه ای به مبارزات مردم داد.
او از تهدیدها نهراسید ، تهدیدهایی که حتی یکی از آن ها بسیاری را از ادامه راه بازداشت. او با مردم ماند و در قلب مردم خواهد ماند
حتی اگر تمام دنیا بر علیه او باشند

جواب دندان شکن رئیس جمهور موسوی به مهاجرانی : جنبش سبز از گوناگونی اندیشه ها استقبال می کند

رئیس جمهور موسوی که به مناسبت 18 تیر صحبت کرده است جوابی بسیار دندانشکن به مهاجرانی داده است که جنبش سبز را محدود به همفکران خودش کرده بود
باید این را قاب طلا گرفت:

میر حسین موسوی گفت: جنبش سبز از گوناگونی اندیشه ها استقبال می کند و همواره گفته است این تکثر یک فرصت برای آینده ملت ماست

۱۳۸۹ تیر ۱۶, چهارشنبه

دروغگویی در روز روشن! انتساب یک مقاله به رئیس جمهور موسوی

امروز مقاله ای در کلمه منتشر شد که انشای آن کاملا متفاوت از انشای مهندس موسوی است و یکی از دهها تحلیلی است که بر منشور سبز نوشته شده است.
افرادی که خود را آزادیخواه می خوانند مقالات دیگری که در همین سایت کلمه در نقد منشور سبز با نام و بی نام منتشر شد را نوشته مهندس موسوی نمی دانند ولی فورا مقاله ای که کلمه بر اساس اصل آزادی بیان از یک نفر منتشر کرده است را منتسب به مهندس موسوی کردند
مهندس موسوی بیانه هایش مشخص است. .