۱۳۹۰ آبان ۶, جمعه

رضا پهلوی خواستار استفاده از اهرمهای اجرایی بین اللملی بر علیه سید علی خامنه ای شد

رضا پهلوی در پیش نویس نامه اش و در وبلاگش مقصر اصلی نقض حقوق بشر در ایران را سید علی خامنه ای نامید و نوشته است:

بنابراین، بر اساس ماده دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ضمن اعلام شکایت از حکومت ایران، بدلیل نقض گسترده حقوق بشر و حقوق اساسی زندانیان سیاسی-عقیدتی، از شورای امنیت و ارگان های ذيربط سازمان ملل درخواست می شود تا به منظور آزادی فوری و بدون قید وشرط همه زندانیان سیاسی-عقیدتی، مدنی، وکلا و مدافعان حقوق بشر، اقدامات موثر و ضروری را با استفاده از اهرم های اجرایی بین المللی، علیه آقای سید علی خامنه ایی، ولی مطلقه فقیه حاکم بر ایران، به عمل آورند.

رضا پهلوی از افراد داخل حکومت خواست تا اقدام به افشای اطلاعات زندانیان گمنام کنند

رضا پهلوی در نامه اخیر خود که آن را به مشورت عمومی گذاشته است از افراد داخل حکومت خواسته است تا با رعایت امنیت شخصی اقدام به افشای اطلاعات زندانیان کنند.

او نوشته است


از افرادی که در داخل کشور و یا در دستگاه حاکمیت هستند، دعوت می شود تا با رعایت مراتب امنیتی، از طریق افشای اطلاعات در مورد زندانیان سیاسی- عقیدتی گمنام، با ما در این پروژه همکاری نمایند.