۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

همراهان عزیز خارج : مراقب آبروی جنبش سبز باشید. حمله به سفارتهای ایران در خارج از کشور در تعارض با تمام قوانین بین اللملی است.


دوستان عزیز . همراهان سبز ، به یاد بیاورید آن روزهای پر از احساس و خالی از منطق را . بیاد بیاورید که سال 58 حمله به سفارت آمریکا چه خسارات جبران ناپذیری را برای این مملکت به بار آورد .
جنبش سبز ، جنبش بدون خشونت است . جنبش صلح و دوستی و سبزی است . این است که حکومت کودتا را از بین میبرد . وگرنه 30 سال پیش چریکهای مسلح رجوی و دیگران این حکومت را سرنگون کرده بودند .
آبروی جنبش سبز به غیر خشونت آمیز بودن ، غیر مسلح بودن و منطقی بودن آن است . حمله به یک سفارت در یک کشور قانون مدار(مثلا فرانسه یا انگلیس) تنها سودی که دارد برای جمهوری اسلامی است . جمهوری اسلامی نیاز دارد که ثابت کند جنبش سبز خشونت بار است .
نگذاریم احساسات بر ما غلبه و نام جنبش سبز را با خشونت همراه کنیم.