۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

رئیس جمهور موسوی قبلا تکلیف ما را روشن کرده است، در صورت دستگیری من اعتصاب کنید!

سیاهی شب از همه سو رئیس جمهور را محاصره کرده است . حلقه محاصره بر این شیرمرد تاریخ ایران زمین تنگ تر می شود. گرگهای درنده منتظر آخرین سو سو های آتش جان مردم هستند تا با دیدن خاکستر به رئیس جمهور عزیزمان حمله ور شوند ! وای بر ما اگر ساکت بنشینیم که روی طرفداران مصدق در 28 مرداد 1332 را سفید کرده ایم!
رئیس جمهور موسوی قبلا گفته بود برای شهادت در راه آزادی آماده است ، او خود را آماده چنین لحظاتی کرده است . او تکلیف ما مشخص کرده است . اعتصاب همگانی . راه حل مشخص است . راهپیمایی خوب است اگر شد. ولی اعتصاب لازم است . این کشور توسط کفتاران شب ، به سوی سیاهی تاجگذاری مجتبی خامنه ای می رود و اگر ذره ای امروز در حمایت از این شیرمرد بلغزیم تاریخ ما را نخواهد بخشید. وای بر ما اگر میرحسین تنها بماند!