۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۵, شنبه

از کارتهایی که رئیس جمهور موسوی و شیخ شجاع در مقابل حکومت کودتا دارند با تمام وجود حفاظت کنیم. این کارتها نامحدود نیست.

مهندس موسوی و شیخ شجاع با محکوم کردن اعدام ناعادلانه 5 زندانی برگ زرین دیگری در تاریخ رهبری مبازرات آزادیخواهانه این مرز و بوم ثبت کردند . ما نیز به عنوان همراهان این جنبش از چنین پیامی خوشحال شدیم و حتی لینک محکومیت این اقدام پیش از 880 رای تا این لحظه ، 87 لینک مرتبط و 420 نظر را داشته است.مطمئنا حکومت این عکس العمل شدید و همراهی جنبش سبز را به خاطر خواهد داشت.
دقیقا یک روز پس از آن موج شدیدی از توهین ها ، تهمتها و پرونده سازی توسط حکومت به عنوان حمایت میرحسین از گروههای محارب استارت خورد . روز بعد از آن میرحسین در پیام مهمی بر مسالمت آمیز بودن جنبش سبز تاکید کرد تا بتواند ترکشهای بیانه محکمش را که به خواست مردم صادر شده بود دفع کند . بر خلاف موضوع اول یعنی اعدام ها هیچ کمپین حمایتی مشخصی ازطرف جنبش سبز برای دفاع از میرحسین و شیخ شجاع در مقابل این حمله حساب شده و هماهنگ راه نیافتاد . آنها دفاع کردند و ما از این دو آنطور که لایق آن بوده اند دفاع نکردیم و حکومت کودتا این را می بیند .
همراهان ! عزیزان ! اگر حکومت کودتا ذره ای حس کند که ما در دفاع از رهبران جنبش ضعیف عمل می کنیم مطمئن باشید که به آرزوی دیرینه خود برای دستگیری رهبران جنبش جامعه عمل خواهد پوشاند .
رئیس جمهور موسوی و شیخ شجاع با هر بار موضوع گیری در مقابل اعمال ننگین حکومت یکی از کارتهای خود را بازی می کنند و حمایت همه جانبه و وسیع ما می تواند این کارتها را با تمام قوا به آنها برگرداند . باید حکومت کودتا بداند حال که میرحسین و شیخ عزیز پشت رای ما استادند و پایمردی کردند ما هم با تمام وجود در پشت آنها ایستاده ایم.