۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

چگونه اتاق فکر اطلاعاتی رژیم میخواهد موسوی و جنبش سبز را به دام اندازد؟

همانطور که متاسفانه در اخبار 24 گذشته شنیدیم حکومت جمهوری اسلامی اقدام به اعدام فرزاد کمانگر و 4 نفر دیگر بدون طی مراحل قانونی و با استناد به اخذ اعترافات زیر شکنجه کرده است . هر چند اعدام جزئی از دستگاه وحشت این نظام در 30 سال گذشته بوده است ولی اتفاق بسیار نگران کننده این مسئله همزمانی محارب خواندن موسوی توسط یکی از اعضای شورای نگهبان و همینطور فشار بسیار زیاد از طرف افراد مختلف به موسوی برای محکوم کردن این اعدام ها بوده است .
آنچه واقعیت است این است که هیچ خطر جدی از طریق پژاک( با چنین مدیریتی که حتی یک مصاحبه درست و حسابی نمی تواند بکند اینجا را ببینید وگفته های وکیل شیرین و ضد و نقیض گفته های رئیس پژاک ) رژیم سراپا مسلح جمهوری اسلامی را تهدید نمی کند.

اما هدف اصلی رژیم و اتاق فکر اطلاعات سپاه چیست؟ آنها از چیزی که وحشت دارند جنبش سبز ، خرداد ماه و مبارزات بدون خشونت مردم عادی است . این نقطه اصلی نابودی کودتا است . این سناریو ریخته شده است :

1 - این اعدام ها یک حالت وحشت عمومی در جامعه ایجاد کند و مردم در خرداد ماه بیرون نیایند

2 - موسوی تحت فشار طرفداران جنبش سبز اقدام به محکومیت این اعدامها بدون تاکید بر عدم ارتباط جنبش سبز با گروههای مسلح کند . پس این بلافاصله وی را دستگیر و سناریو اصلی را آغاز کنند . موسوی به دلیل طرفداری از یک گروه مسلح محارب خوانده شود ( که زودتر از موعد خوانده شده! مثل خواندن رای ها قبل از پایان رای گیری!!)

3 - سرکوب شدید جنبش سبز با توسل به ارتباط به گروههای مسلح و محارب و پخش اعترافات ضبط شده این افراد و ارتباط دادن آن به جنبش سبز

راه حل این مسئله این است که طرفداران جنبش سبز اقدام به محکومیت شدید این اعدامها بکنند (که در حال انجام است) و هزمان باید بار دیگر بر نوع مبارزه بدون خشونت جنبش سبز تاکید شود .(این بسیار مهم است) . همزمان موسوی و کروبی به شدت به نوع واکنشی که نشان می دهند به دلیل موقعیت حساس خود و جنبش دقت کنند و ضمن محکوم کردن این عمل غیر انسانی از دامی که برایشان پهن شده به سلامت بگذرند.