۱۳۸۹ خرداد ۲۶, چهارشنبه

دولت کودتا در پی ایجاد عمدی جنگ با اسرائیل برای سرکوب جنبش سبز

دو هفته پیش ترکیه یک کشتی حامل کمک ها را از طریق سازمانهای بین اللملی برای غزه ارسال کرد که توسط اسرائیل موقف شد. این کشتی برای جلوگیری از سوء ظن حتی یک کنسرو ایرانی هم نداشت. در داخل کشورهای عربی همدردی و سمپاتی با ترکیه سر توقف این کشتی به وجود آمد. ایران با هزینه میلونها دلار در این بازی غزه از ترکیه عقب افتاد . روسای دولت کودتا تصمیم گرفتند که یک کار احمقانه بکنند . یک کشتی به غزه ارسال کنند ار آن طرف هم (اینجا را ببینید) لاریجانی بگوید که کسی حق بازرسی کشتی های ما را ندارد تا اسرائیل به این کشتی حمله کند و پس از حمله آنها بتوانند ایران را وارد وضعیت جنگی کنند و به قول مهندس موسوی بحران سازی کنند و در همین وضعیت بحرانی که ایجاد می کنند جنبش سبز را به خیال خودشان سرکوب کنند. این کشتی و این حرکت احمقانه در راه هست و نیاز هست که موضع گیری فوری در این مورد از سوی جنبش سبز انجام شود.