۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

درود بر درایت رئیس جمهور موسوی! 22 خرداد لغو شد چون امروز دولتیان بیش از پیش محتاج حادثه‌سازی هستند .

22 خرداد نیاز حکومت به یک فاجعه بود تا ابعاد جام زهر قطعنامه تحریم سازمان ملل پوشانده شود. رئیس جمهور موسوی با لغو این راهپیمایی توانست جلوی این حادثه سازی را بگیرد .
درود بر تو رئیس جمهور موسوی.