۱۳۸۹ خرداد ۲۰, پنجشنبه

24 خرداد پارسال موسوی و کروبی: راهپیمایی 25 خرداد لغو شده. 25 خرداد 3 میلیون نفر در خیابون!

دوستان ! عزیزان!
رهبران جنبش نه جا زدند ، نه ما را جا گذاشتند ، نه پشت ملت را خالی کردند . خوب بود مثل خمینی می گفتند برید تا کشته شوید و خون شما برای ما نعمته؟؟! این مدل رهبر خوبه!؟ اونها نگران جون فرزندانشون (همه ملت) هستند و طبیعیه که مثل یک پدر بخوان جون ما را حفظ کنند ولی ما همونطور که جواب پدرمادرهای دل نگرانمون را دادیم جواب اونها را هم میدیم: نه تنها ما راهپیمایی میریم ، بلکه شما هم پشت سر ما بیایید!
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم ، موجیم که آسودگی ما عدم ماست!