۱۳۸۹ خرداد ۲۱, جمعه

هوشیار باشید : کلمه دلیل پیام موسوی و کروبی را افشاء کرد:اخباری مبنی بر خشونت کردن به نام جنبش سبز

ظاهرا فردا افراد حکومتی می خواهند به نام جنبش سبز در راهپیمایی خشونت کنند . راهپیمایان عزیز بسیار مراقب نفوذی های سبز پوش باشید و هر کس که ابتدا اقدام به خشونت (غیر از دفاع از خود) کرد را از نیروهای اطلاعاتی حکومتی بدانید.
از کلمه :

دعوت به تظاهرات از جانب اشخاص و شخصیت ها نیاز به کسب مجوز ندارد لیکن اخبار واصله نشان از آن دارد که دولت نامشروع با توجه به شکست های پی در پی در عرصه های مختلف داخلی و متاسفانه بین المللی،برنامه دارد با استفاده از نیروهای تحت امر خود دست به خشونت زده و سپس به بهانه ی آن مردم بی دفاع را مورد تهاجم و کشتار و اسارت قرار دهند وگرنه استناد به اینکه راه پیمایی سکوت در قانون پیش بینی نشده است مضحک تر و بی پایه تر از آن است که کسی به آن باور داشته باشد.