۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

هتاکی به قرآن و عکس آقای خمینی توسط وحشیان ولایت . کجایند کفن پوشان اسلام گرا؟!

وحشیان ولایتی ، با حمله به دفتر آیت الله صانعی و آیت الله منتظری قرآن ها را لگد مال و عکس آقای خمینی را هم به زیر پا انداختند. هیچ عکس العملی از بنیادگران اسلامی دیده نمیشود . به این می گویند مرگ یک مذهب در اثر جلادی ولایی . کجایند کفن پوشان؟ کجایند نعره زنان ؟ تمام شد و رفت آن زمانی که مرجعیت آبرو داشت.!؟