۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

تاکتیک جنگ روانی دولت کودتا بر علیه جنبش سبز : تکنیک ویک پوینت

Weak Point به معنای نقطه ضعف می باشد . در هر انسان ، جنبش یا جامعه ای نقطات ضعفی یا به قول معروف پاشنه آشیلی هست که دولت کودتا با شناخت درست آنها می تواند یک جنبش را دچار ضربه و صدمات شدید کند . نقطه ضعف و همزمان قوت جنبش سبز گوناگونی عقاید و رنج (Range) بسیار مختلف آدمهای حاضر در جنبش یکی از نقاط ضعف و قوت جنبش است. این بازه جامعه شناختی از افراد شدیدا مذهبی جامعه یا طرفداران آقای خمینی که به رئیس جمهور موسوی یا آقای کروبی برای تغییر رای دادند شروع می شود و به گروههای لائیک نسبتا تندرو در خارج از کشور که حتی رای هم ندادند ولی اکنون از جنبش سبز حمایت می کنند ختم می شود. اکثریت مطلق این افراد می دانند که در انتخابات تقلب شده ، و هم اکنون جنبش اعتراضی سبز را این بازه بزرگ تشکیل داده است.
حالا دولت کودتا برای تکه کردن جنبش سبز به حداقل دو قسمت ، تا زمانی که رهبران جنبش حضور دارند در حال استفاده از این ویک پوینت است . مواردی را به عنوان نمونه ذکر می کنیم ولی به مورد مهمی قبل از آن دقت کنید:

((اخطار بسیار مهم : موارد ذیل توسط عوامل شناسایی شده دولت کودتا در حال انجام است ولی این به هیچ عنوان به این معنی نیست که هر کس این کارها را انجام می دهد عامل دولت کودتا است! بسیار دقت کنید و به هیچ عنوان به کسی بدون دلیل تهمتی نزنید !!))

1 - جدا کردن طرفداران مذهبی بسیار پرتعداد داخلی جنبش سبز با انتشار دائم اخبار اهانتهای مذهبی و اعتقادی به نام جنبش سبز ، نشان دادن جنبش سبز به عنوان یک جنبش طرفدار فساد و فحشاء و بی بند و باری و احیانا عامل اسرائیل و آمریکا. نشان دادن ارتباط جنبش سبز با خارج از کشور و گروه رجوی. این برنامه تا حدود زیادی توسط رادیو تلویزیون دولت کودتا در حال انجام است . آنها می خواهند با این پروپاگاندا جلوی ریزش نیروهای مذهبی خودشان که بعد از تقلب در حال مسئله دار شدن هم هستند بگیرند.

2 - جداکردن طرفداران مستضعف جنبش سبز با پروپاگاندای اقتصادی در مورد دزدی های هاشمی ، یا دزدی های داخل دانشگاه آزاد و مرتبط کردن هاشمی با موسوی (در زمان انتخابات در مناظره ها انجام شد و هنوز ادامه دارد)

3 - جدا کردن طرفداران لائیک جنبش از رهبری جنبش با درشت کردن عمدی مسائل مرتبط به علاقه آقای موسوی به آقای خمینی ، انتشار اخبار نا امید کننده راجع به مذهبی بودن رئیس جمهور موسوی و اینکه جنبش سبز در صورت به حکومت رسیدن یک دیکتاتوری جدید خواهد بود و منطق پذیر نبودن جنبش سبز و . . . این باعث می شود که قسمت روشنفکرتر جنبش سبز با بمباران دائمی این نوع ضد اطلاعات و بدون هیچ گونه جایگزین مشخصی از جنبش سبز جدا شده و یا خود تبدیل به دشمنان احساسی جنبش سبز شوند.
(دقت کنید این نکته مهم است : بدون هیچ گونه جایگزین مشخص -نشانه جنگ روانی این موضوع است که هیچ جایگزینی را به جای موسوی در مقابل کودتا ارائه نمی دهند و فقط موسوی را می کوبند بدون معرفی هیچ جایگزین.)

رئیس جمهور موسوی تا الان توانسته است در مقابل این نوع حملات مدیریت بسیار قوی داشته باشد . ولی ادامه این راه نیاز به هشیاری ما دارد .