۱۳۸۹ خرداد ۲۳, یکشنبه

پس از اعتراضات با شکوه 22 خرداد از امروز الویت با روشهای کم هزینه تر است.

واقعیت این است که است که 22 خرداد یک بار دیگر زنده بودن جنبش سبز به خوبی به معرض دید جهانیان درآمد و تمام هزینه های خامنه ای برای نشان دادن تمام شدن جنبش سبز ناکام ماند. ولی نباید این را از نظر دور داشت که این حرکت برای جنبش سبز نیز بی هزینه نبوده است. نزدیک به 900 نفر بازداشت شدند و یک نفر حداقل به شهادت رسید. هزینه در انجام این راهپیمایی قابل تصور بود ولی باید این را در نظر داشت که ما در یک جنگ سخت فیزیکی به عده ای شستشو شده مغزی مسلح که پول زیادی برای آدمکشی میگیرند طبیعتا برتری نخواهیم داشت . برتری ما را میرحسین موسوی مشخص کرده است ((آگاهی)) .
بیینید . راهپیمایی پر هزینه ترین کار برای یک جنبش مسالمت آمیز است که در یک سو مردمی که هیچ پشتوانه ای ندارند و در سوی دیگر عده ای تا دندان مسلح مواجب بگیر هستند . ولی این حکومت زمانی که ((آگاهی)) اتفاق می افتد بنیانهایش کاملا سست تر می شود و افراد شستشوی مغزی شده ، آگاهتر می شوند و ریزش بیشتر . الان هدف ما ، ارتش ما ، چشم اسفندیار حکومت و راز پیروزی اطلاعات و اطلاع رسانی است . جریان اطلاعات و آگاهی این حکومت را نابود می کند نه درگیری فیزیکی و حضوری در این بازی ناجوانمردانه .

حامد مفیدی . وبلاگ یک راه دیگر