۱۳۸۹ تیر ۱۶, چهارشنبه

دروغگویی در روز روشن! انتساب یک مقاله به رئیس جمهور موسوی

امروز مقاله ای در کلمه منتشر شد که انشای آن کاملا متفاوت از انشای مهندس موسوی است و یکی از دهها تحلیلی است که بر منشور سبز نوشته شده است.
افرادی که خود را آزادیخواه می خوانند مقالات دیگری که در همین سایت کلمه در نقد منشور سبز با نام و بی نام منتشر شد را نوشته مهندس موسوی نمی دانند ولی فورا مقاله ای که کلمه بر اساس اصل آزادی بیان از یک نفر منتشر کرده است را منتسب به مهندس موسوی کردند
مهندس موسوی بیانه هایش مشخص است. .