۱۳۸۹ خرداد ۲۵, سه‌شنبه

برای اولین بار میرحسین موسوی به استقلال دین از حکومت به عنوان اصول بنیادین جنبش سبز اشاره کرد. درود بر پیشرفت تو مرد بزرگ

استقلال نهادهای دینی و روحانی از
حکومت تنها راه حفظ جایگاه والای
دین و تداوم نقش برجسته آن در
جامعه ایران است که به عنوان یکی
از اصول بنیادین جنبش سبز در
سرلوحه امور جای می گیرند