۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

دزدی در روز روشن: اضافه کردن آرم مجاهدین خلق به فیلمهای جنبش سبز و تحت عنوان کمیته دانشجویان هوادار مجاهدین خلق!

چند روزی است که حرکتی بسیار زشت ، دور از تمام اخلاقیات شناخته شده توسط سازمان مجاهدین خلق در حال انجام است. کپی فیلمهای جنبش سبز ، اضافه کردن آرمی به نام کمیته دانشجویان در ایران (هواداران سازمان مجاهدین خلق) و دوباره منتشر کردن آنها . نمونه واضح آن :
http://www.youtube.com/watch?v=KXzsGULHrcc
البته آرزوی حکومت ایران وصل کردن جنبش مسالمت آمیز سبز به گروهک مسلح رجوی است و ظاهرا با هماهنگی جالبی بین سپاه و سازمان مجاهدین خلق این کار در حال انجام است! لطفا در رای دادن به لینک ها دقت کنید و از گزینه نقض کپی رایت در صورت رویت بازانتشار ویدئوهای جنبش سبز تحت نام سازمان مجاهدین خلق !! استفاده کنید.