۱۳۸۹ تیر ۲۷, یکشنبه

رئیس جمهور موسوی ، با انجام وظیفه ریاست جمهوری به هموطنان بلوچ تسلیت گفت.

احمدی نژاد رئیس دولت کودتا با بی احترامی به هم وطنان بلوچ از تسلیت به آنها خودداری کرد.
در عوض رئیس جمهوری موسوی با انجام این وظیفه یکبار دیگر به یاد ما آورد که او رئیس جمهور است و احمدی نژاد چیزی بیش از یک کودتاچی غاصب نیست

بسم الله الرحمن الرحیم

عملیات جنایتکارانه ای که در زاهدان صورت گرفت قطعا اقدامی در راستای اختلاف افکنی بین برادران شیعه وسنی و حرکتی نفرت انگیز علیه اتحاد ملت بزرگ ایران بوده است. از این اقدام هم بیگانگان بهره می جویند و هم کسانی که سود آنها در تفرقه بین فرهنگها و قومیتهاست. ضرورت دارد در شرایط حساسی که در آن به سر می بریم در سراسر کشورهمه مراقب توطئه هایی باشند که وحدت صفوف ملت را هدف گرفته است .

اینجانب به همه خانواده های شهدا وآسیب دیدگان وبرادران و خواهرانم در سیستان و بلوچستان تسلیت می گویم وامیدوارم آگاهی وبرادری اسلامی و وحدت ملی مردم غیور شرق کشور سر افرازمان خواسته های بدخواهانه دشمنان را نقش بر آب کند.

میرحسین موسوی