۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

دلیل استعفای موسوی در سال 67 : عدم اطلاع و کنترل بر روی مسائل اطلاعاتی ، امنیتی و روابط خارجی

استعفاء نامه فوق محرمانه میرحسین موسوی امروز توسط بنی صدر منتشر شد. آنچه در این استعفاء نامه واضح است عدم اطلاع موسوی از مسائل امنیتی و اطلاعاتی و روابط خارجی کشور است
قابل توجه کسانی که میرحسین را محکوم تمام وقایع 67 می دانند. اگر یک نفر از مسئولین جمهوری اسلامی بی اطلاع بودن و مبرا بودن خود از مسائل سال 67 را ثابت کرده باشد میرحسین موسوی است.