۱۳۸۹ تیر ۲۱, دوشنبه

از امروز و با پیام اتحاد زهرا رهنورد او را یکی از رهبران جنش سبز می شناسم.

مصاحبه ای که امروز از زهرا رهنورد منتشر شد یکی از بهترین تعاریف از جنبش سبز را ارائه داد

همه کسانی که به آزادی، دموکراسی، انتخابات آزاد، عدم دخالت نظام در زندگی شخصی مردم اعتقاد دارند، سبز هستند.

او از امروز لایق این است که یکی از رهبران جنبش سبز شناخته شود.در جنبش سبز زنان حتی پیشرو تر از مردان بوده اند. درود بر او و همسر گرامی اش

حامد مفیدی