۱۳۸۹ تیر ۲۲, سه‌شنبه

میرحسین خود را نقد می کند : به نظر بنده یکی از ایرادات و کاستی های که منشور دارد این است که به حقوق اقلیت های مذهبی نپرداخته است.

درود بر رئیس جمهور با شرف ایران . درود بر موسوی که اینچنین خود را نقد می کند و چشم خود را به نقدها گشوده است . درود بر او که چنین پیشرفتی شگرف دارد و آینده با رهنمایی اوست که روشن می شود. دیکتاتور کثیف در روز روشن در چشمان 70 میلیون نگاه می کند و دروغ می گوید و در عوض میرحسین ما این چنین اشکالات خود را می بیند و برطرف می کند . آینده جنبش سبز با چنین همراهی درخشان است