۱۳۸۹ تیر ۱۷, پنجشنبه

جواب دندان شکن رئیس جمهور موسوی به مهاجرانی : جنبش سبز از گوناگونی اندیشه ها استقبال می کند

رئیس جمهور موسوی که به مناسبت 18 تیر صحبت کرده است جوابی بسیار دندانشکن به مهاجرانی داده است که جنبش سبز را محدود به همفکران خودش کرده بود
باید این را قاب طلا گرفت:

میر حسین موسوی گفت: جنبش سبز از گوناگونی اندیشه ها استقبال می کند و همواره گفته است این تکثر یک فرصت برای آینده ملت ماست