۱۳۸۹ مرداد ۶, چهارشنبه

بنی صدر در مورد موسوی:گمان نکنید آسان است در درون ایران در چنین رژیمی حقیت را گفتن

حالا اگر بخواد عین حقیقت را بگوید اگر بگذارند که بگوید ، اگر ایشان را نکشند.
شما ببینید اون ماجرای ایران گیت که فاش شد چند نفر را کشستند.اعدام کردند . هیچ تقصیری هم نداشتند جز افشای اون ماجراقبلش هم در مورد اکتیر سوراپرایز هم همینطور شد عده ای را اعدام کردند اونها هم هیچ گناهی نداشتند