۱۳۹۰ آبان ۶, جمعه

رضا پهلوی خواستار استفاده از اهرمهای اجرایی بین اللملی بر علیه سید علی خامنه ای شد

رضا پهلوی در پیش نویس نامه اش و در وبلاگش مقصر اصلی نقض حقوق بشر در ایران را سید علی خامنه ای نامید و نوشته است:

بنابراین، بر اساس ماده دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ضمن اعلام شکایت از حکومت ایران، بدلیل نقض گسترده حقوق بشر و حقوق اساسی زندانیان سیاسی-عقیدتی، از شورای امنیت و ارگان های ذيربط سازمان ملل درخواست می شود تا به منظور آزادی فوری و بدون قید وشرط همه زندانیان سیاسی-عقیدتی، مدنی، وکلا و مدافعان حقوق بشر، اقدامات موثر و ضروری را با استفاده از اهرم های اجرایی بین المللی، علیه آقای سید علی خامنه ایی، ولی مطلقه فقیه حاکم بر ایران، به عمل آورند.