۱۳۹۰ آبان ۱۱, چهارشنبه

رضا پهلوی:ما نباید بذاریم این نهضتی که عده زیادی تلفات داده خاموش بشود.

ما ملت باید هشیار باشیم و نهضت را به مرحله تکمیلی برسونیم و بتوانیم جنبش را به نتیجه برسونیم.

او در قسمتی مهمی دیگر از سخنانش گفت : سکولاریسم به هیچ عنوان به معنی ضدیت با دین نیست.