۱۳۹۰ آبان ۶, جمعه

رضا پهلوی از افراد داخل حکومت خواست تا اقدام به افشای اطلاعات زندانیان گمنام کنند

رضا پهلوی در نامه اخیر خود که آن را به مشورت عمومی گذاشته است از افراد داخل حکومت خواسته است تا با رعایت امنیت شخصی اقدام به افشای اطلاعات زندانیان کنند.

او نوشته است


از افرادی که در داخل کشور و یا در دستگاه حاکمیت هستند، دعوت می شود تا با رعایت مراتب امنیتی، از طریق افشای اطلاعات در مورد زندانیان سیاسی- عقیدتی گمنام، با ما در این پروژه همکاری نمایند.