۱۳۹۰ آذر ۳۰, چهارشنبه

ایرنا از درخواست شکل گیری کمیته ای برای شکایت بر علیه رضا پهلوی خبر داد!


سفیر سابق ایران ٫ قدیری ابیانیه ٫ در استرالیا و مکزیک در مصاحبه ای با ایرنا از درخواست برای تشکیل کمیته ای بر علیه خاندان پهلوی خبر داد! این عکس العمل اولیه مشخص جمهوری اسلامی به طرح شکایت از رهبر جمهوری اسلامی است.

وی گفته است:


اختصاصی ایرنا/ تحلیلگر مسایل بین الملل:
رژیم پهلوی به خانواده زندانیان سیاسی و شكنجه شدگان غرامت بپردازد

كاشان- یك تحلیلگر مسایل بین الملل گفت: رژیم پهلوی بایستی به خانواده زندانیان سیاسی و شكنجه شدگان غرامت بپردازد.


محمدحسن قدیری ابیانه' روز سه شنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی، اظهارداشت: تمام كسانی كه در زندان های رژیم پهلوی شكنجه و به شهادت رسیده و یا اموالشان مصادره شده بایستی علیه بازماندگان این رژیم طرح شكایت كنند.

وی افزود: قوه قضاییه نیز با تشكیل كمیته ای ویژه به حقوق از دست رفته ده ها هزار زندانی سیاسی شكنجه شده در زندان های رژیم پهلوی كه اموال آنها مصادره شده و یا دچار زیان شده اند، رسیدگی كند.

سفیر سابق ایران در مكزیك و استرالیا تاكیدكرد: اموالی كه بازماندگان رژیم پهلوی از كشور خارج كرده اند بایستی مصادره و به ذی حقان بازگردانده شود.