۱۳۹۰ آذر ۳۰, چهارشنبه

نقدی بر خودم و نکته ای که به درستی در مورد جرس دیده نشد.

با دوستی در بالاترین صحبت می کردم که نکته مهمی را به من یاد آوردی کرد.

وی گفت در پایین مقاله نوشته است که که دیدگاه جرس نیست و مقاله شما بر علیه جرس و آقای مهاجرانی غیر اخلاقی است.
باید چند نکته را یاد آوری کنم.

۱. بنده مانند بسیاری دیگر ٫ اطلاعی نداشتم که آقای مهاجرانی از جرس جدا شده است و آقای کدیور مسئول فعلی آن هستند. اگر بی انصافی بدین ترتیب به آقای مهاجرانی روا شده است عذرخواهی من را بپذیرند.

۲. جرس نام آقای پهلوی را بایکوت کرده بود و هیچ خبری از اصل شکایت نیز منتشر نکرده است. تا دقیقا قبل از این مقاله مورد بحث. بردن نامی که تا روز قبل از آن تابو بوده است و حتی این تابو اینقدر قوی بوده که هیچ نوع خبری از اصل داستان پخش نشود بدون سیاست گذاری از نظر من و بسیاری از خوانندگانی که به آن جمله پایین صفحه توجه نمی کنند پذیرفتی
نیست. با این حال به جرس حق می دهم که از معرفی مطلب مطرح شده به عنوان دیدگاه جرس گله مند باشد .

۳. نکته ای که مغفول مانده این است که در پایین مقاله آقای مصطفایی ٫ جمله بالا (دیدگاه جرس نیست) ذکر نشده است. این را لازم است که ذکر کرد و نشان داد که سیاست گذاری جرس شاید به دیدگاه آقای مصطفایی نزدیک تر بوده است که این جمله را در زیر مقاله ایشان ذکر نکرده اند.

به همین دلیل آخرین مقاله ای که در نقد انتشار مقاله خانم سارا زرتشت نگاشته بودم را حذف می کنم و مستقیما برای جرس می فرستم. امیدوارم که اقدام به انتشار آن کنند.

با تشکر حامد مفیدی